REJESTRACJA

601-062-182
504-467-207

  biuro@poradniainfo.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Dobry start w życie
Warszawa, Załuski, Płońsk, Ciechanów

O FIRMIE

KONCEPCJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
„DOBRY START W ŻYCIE”
 
       Misją Poradni jest realizowanie działalności zmierzającej do zapewnienia dzieciom oraz młodzieży prawidłowego, harmonijnego i pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego.
       Chcemy służyć radą, wskazywać skuteczne sposoby rozwiązań rodzicom, dzieciom,  młodzieży, osobom dorosłym oraz specjalistom. Pragniemy pobudzić ich do konstruktywnego działania, uwrażliwiać na innych, zachęcać do pracy nad sobą.
       Naszym celem jest wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny, działania profilaktycznie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka. Chcemy zapewnić terapię i diagnozę trudności rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
       Nasi specjaliści zobowiązują się kierować dobrem pacjenta i przestrzegać etyki zawodowej oraz systematycznie dążą do doskonalenia jakości świadczonych usług.

Oferujemy między innymi:
1) Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz konsultacje lekarskie
2) Konsultacje, doradztwo oraz porady specjalistyczne
3) Terapię logopedyczną, psychologiczną oraz pedagogiczną
4) Wspieranie rodzin
5) Zajęcia psychoedukacyjne
6) Programy profilaktyczne, warsztaty, spektakle, wycieczki i pikniki dla dzieci
 
W Poradni zatrudnieni są specjaliści:
  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • logopedzi
  • psychiatrzy
  • terapeuci, terapeuci SI
  • trenerzy
  • doradcy zawodowi
  • pedagodzy specjalistyczni
W Poradni funkcjonuje Zespół Orzekający o potrzebie:
W ramach poradnii organizujemy szkolenia i warsztaty.
Dogoterapia
Hipoterapia
Integracja sensoryczna
Bajkoterapia
TreningEEG