REJESTRACJA

601-062-182
504-467-207

  biuro@poradniainfo.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Dobry start w życie
Warszawa, Załuski, Płońsk, Ciechanów

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

 1. Badanie rozwoju mowy dzieci, młodzieży i dorosłych.                                                                Logopeda
 2. Diagnoza logopedyczna we wszystkich grupach wiekowych:
  • diagnoza wszystkich wad wymowy
  • orientacyjne badanie słuchu
  • sprawdzanie kompetencji komunikacyjnej
  • badanie funkcji połykania
 3. Kompleksowa diagnoza i terapia wad wymowy:
  • seplenienie
  • rotacyzm (zaburzenia głoski „r”)
  • jąkanie wczesnodziecięce
  • opóźniony rozwój mowy
  • mowa bezdźwięczna
  • opuszczanie
  • zastępowanie lub deformacja poszczególnych głosek
  • stymulowanie i kształtowanie mowy osób z wadami słuchu
  • praca z dziećmi z problemami szkolnymi
  • usprawnianie narządów artykulacji
  • usprawnianie aparatu oddechowego
  • usprawnianie słuchu fonematycznego
 4. Profilaktyka w zakresie wad wymowy.
 5. Konsultacje i porady.
 6. Opracowanie indywidualnych metod terapii i zaburzeń mowy.
Dogoterapia
Hipoterapia
Integracja sensoryczna
Bajkoterapia
TreningEEG