REJESTRACJA

601-062-182
504-467-207

  biuro@poradniainfo.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Dobry start w życie
Warszawa, Załuski, Płońsk, Ciechanów

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna SI to podświadomome współdziałanie zmysłów człowieka, umożliwiające prawidłowe wykonywanie codziennych czynności.

Twórczym teorii integracji sensorycznej dr A. J. Ayres odkryła, że nasze prawidłowe funkcjonowanie zależy od rozwoju zmysłu: wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku, równowagi oraz pozycji ciała (czucie głębokiego).

Dzięki współpracy wszystkich tych zmysłów jesteśmy w stanie odpowiednio przetwarzać bodźce, przetwarzac je w adekwatny sposób na nie reagować.
Nauka odbierania wrażeń zewnętrznych poprzez zmysły rozpoczyna się juz w łonie matki, a narodziny są przeżyciem wyjątkowo bogatym w domania wielozmysłowe.
Nauka ta może czasem przebiegać nieprawidłowo z zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej mogą ujawniać się juz w okresie niemowlęcym, ale również dopiero w wieku szkolnym.

 

Zaburzenie integracji sensorycznej moga Państwo podejrzewać gdy dziecko ma:
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • problemy z koncentracją uwagi
 • zbyt dużą ruchliwość
 • niezgrabność ruchową
 • problemy z opanowaniem nowych umiejętności ruchowych takich jak jazda na rowerze
 • problemy w czynnościach precyzyjnych takich jak pisanie, cięcie, rysowanie, nawlekanie
 • problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania
 • nadwrażliwość na dotyk manifestującą sie unikaniem niektórych ubrań, zabaw w piasku, zabaw z plasteliną
 • lęk przed huśtawkami, zjeżdżalniami, karuzelami lub nadmiernie poszukuje tego typu zabaw
 • lęk przed miejscami zatłoczonymi
 • nadwrazliwość na hałas
 • niechęć do niektórych smaków
 • niechęć do obcinania włosów, paznokci
 • nadwrażliwość na światło
Jeżeli obserwują Państwo u swoich dzieci powtarzające się niepokojące lub dziwne zachowania zapraszamy na profesjonalną diagnozę integracji sensorycznej.
Zajmujemy się też terapią integracji sensorycznej (poprzedzonej dokładną diagnozą) w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Metoda Terapii Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci:
 • z trudnościami w uczeniu się
 • z problememami z koncentracją uwagi
 • słabo czytają i brzydko piszą
 • wykazują wzmożoną aktywność ruchową
 • mają opóźniony rozwój mowy
 • trudności z uczeniem się nowych umiejętności ruchowych
 • kłopoty z nabywaniem umiejętności samoobsługowych
 • zbyt dużą lub małą wrażliwość na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe i ruch
 • niską samoocenę
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • problemy z koordynacją ruchową.
Dogoterapia
Hipoterapia
Integracja sensoryczna
Bajkoterapia
TreningEEG