REJESTRACJA

601-062-182
504-467-207

  biuro@poradniainfo.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Dobry start w życie
Warszawa, Załuski, Płońsk, Ciechanów

KLUB MALUCHA

Opis:
Zajęcia odbywają się codziennie pon – pt w godz. 9:15  - 12:15.
Zajęcia Twórczego Rozwoju dla dzieci 2,5-4 letnich. Mają na celu przygotowanie dzieci do przedszkola i szkoły: oswojenie z sytuacją przebywania w grupie rówieśników i oderwania od rodziców; nauczenie samodzielności w działaniu i współpracy z innymi; a także przyzwyczajenie do brania udziału  w różnorodnych wspólnych aktywnościach. Przez 2 godziny dziennie prowadzone są zajęcia przedszkolne: zabawy w grupie, zajęcia rozwojowe, prace tematyczne, przerywane czasem na zabawę swobodną. Codziennie dzieci wykonują pracę plastyczną oraz biorą udział w zabawach rytmiczno-muzycznych. Każdego dnia w tygodniu zaplanowane są również ”atrakcje specjalne”: zabawa w szkołę, w teatr, w kino, ćwiczenia z metody W. Sherborme lub rozwiązywanie zagadek.

Dlaczego wybrać Klub ”Malucha” dla swojego dziecka?
•    małe grupy i dobra opieka, zwracanie uwagi na potrzeby dziecka
•    indywidualne podejście do dzieci
•    nawet dzieci nieśmiałe i mające problem w rozstaniu z rodzicami szybko się adaptują
•    bardzo zróżnicowane, ciekawe zajęcia
•    wszechstronny rozwój zdolności i umiejętności
•    lubiane przez dzieci zabawy
•    zajęcia prowadzone przez psychologów i pedagogów

Zajęcia obejmują:
•    integracja grupy, nauka porozumiewania się między dziećmi i radzenia sobie w grupie
•    nawiązanie porozumienia i zaufania między dziećmi a wychowawcą
•    rozwój manualny poprzez elementy plastyki i techniki
•    rozwój ruchowy, koordynację poprzez zabawy rytmiczno-muzyczne
•    zwiększanie świadomości własnego ciała, zdolności koncentracji i poczucia pewności siebie poprzez metodę W. Sherbome
•    stymulowanie twórczości i aktywności, uczenie się myślenia i rozwiązywania problemów poprzez program
•    nabywanie wiedzy i umiejętności adekwatnie do wieku dziecka, zgodnie z zasadą ”strefy najbliższego rozwoju” L. Wygotskiego poprzez odpowiednie zabawy, bajki, eksperymenty
•    rozwijanie wszystkich aspektów inteligencji dziecka wg teorii 7 typów inteligencji Gardnera poprzez zabawy: plastyczne, muzyczne, ruchowe, słowne, liczbowo-logiczne, przestrzenne, społeczne i związane z emocjami.
       … dodatkowe zajęcia w uzgodnieniu z rodzicami

Uczestnictwo w zajęciach:
Zachęcamy rodziców do opcji codziennej – 3 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, z uwagi na to, że dziecko przyzwyczajając się do regularności zajęć łatwiej przystosowuje się do rozłąki z rodzicami i trybu przedszkolnego. Nabiera przekonania, że tak właśnie wygląda dzień – rodzice przyprowadzają je na zajęcia, potem bawi się przez jakiś czas i rodzic je odbiera. W ten sposób wie, że przychodzenie na zajęcia nie zależy ani od jego humoru, ani od chęci rodzica, i nie próbuje wymusić na rodzicach pozostania w domu. Każdego dnia również są specjalne atrakcje i zróżnicowany program. Jest jednak również możliwość uczestnictwa na zasadzie karnetów tyle razy, ile rodzice zadecydują: raz lub kilka razy w tygodniu.

Cennik:
3 godziny dziennie = 60 godz. Miesięcznie: opłata miesięczna dla stałych uczestników: 432 zł/mies.

opcje karnetowe:
do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy:
60 godz. (20 dni) = 500zł

Do wykorzystania w ciągu jednego miesiąca
12 godz. (4 dni, 1 x tygodniowo) = 134zł
24 godz. (8 dni, 2 x tygodniowo) = 268zł
36 godz. (12 dni, 3 x tygodniowo) = 402 zł
48 godz. (16 dni, 4 x tygodniowo) = 546 zł

opłata za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach: 3 godz. x 12 zł = 36 zł
do końca lutego wszystkie zajęcia gratis!

Zajęcia adaptacyjne dla maluchów 1,5-3 lata

Opis:
Zajęcia dla dzieci z rodzicami lub opiekunami. Mają na celu przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestnictwa w zajęciach Klubu Przedszkolaka lub Przedszkola. Program zajęć to zarówno swobodna zabawa, oswajanie się z przebywaniem w Klubie wśród rówieśników, nawiązywanie kontaktów z dziećmi , jak i zajęcia zorganizowane , rozwijające zdolności dzieci. Dzięki zajęciom adaptacyjnym dziecko stopniowo przygotowuje się do rozstania z rodzicem i rytmu przedszkolnych zajęć.

Zajęcia obejmują:
•    integracja grupy, nauka porozumiewania się między dziećmi i radzenia sobie w grupie
•    nawiązanie porozumienia i zaufania między dziećmi a wychowawcą
•    rozwój manualny poprzez elementy plastyki i techniki
•    rozwój ruchowy, koordynację poprzez zabawy rytmiczno-muzyczne
•    zwiększanie świadomości własnego ciała, zdolności koncentracji i poczucia pewności siebie poprzez metodę W. Sherbome
•    stymulowanie twórczości i aktywności, uczenie się myślenia i rozwiązywania problemów poprzez program
•    nabywanie wiedzy i umiejętności adekwatnie do wieku dziecka, zgodnie z zasadą ”strefy najbliższego rozwoju” L. Wygotskiego poprzez odpowiednie zabawy, bajki, eksperymenty
•    rozwijanie wszystkich aspektów inteligencji dziecka wg teorii 7 typów inteligencji Gardnera poprzez zabawy: plastyczne, muzyczne, ruchowe, słowne, liczbowo-logiczne, przestrzenne, społeczne i związane z emocjami.

Uczestnictwo w zajęciach:
Zajęcia odbywają się obecnie we wtorki w godz.16:00-17:00

Cennik:
opłata miesięczna dla stałych uczestników: 80 zł/mies. = 4 spotkania

opłata za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach:
1 x 60 min. = 25 zł
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel 501550366 lub biuro@poradniainfo.pl
Dogoterapia
Hipoterapia
Integracja sensoryczna
Bajkoterapia
TreningEEG